top of page

PRISINFORMASJON

Vi tilbyr fri rettshjelp i en rekke saker innenfor bla. barne- og familiesaker etter økonomisk behovsprøving. Det kan påløpe en egenandel.

Vi tilbyr fri rettshjelp i de fleste straffesaker uten økonomisk behovsprøving og egenandel. Dette gjelder både som fornærmet ved vurdering av anmeldelse, bistand i straffesak og som forsvarer for siktet eller tiltalt.

 

Vår veiledende timepris for advokattjenester er fra kr. 1 800 (2 250 inkl. mva). Timepris avtales i hver enkelt sak, og det legges vekt på om klienten er privatperson eller bedrift. Timeprisen fastsettes ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad, samt størrelsen på de verdier og interesser saken gjelder. Advokatens kompetanse innen enkelte saksområder, kan også påvirke timeprisen. I noen grad kan det resultat som oppnås få betydning for honorarfastsettelsen. I spesielle tilfeller kan en lavere timepris avtales. Vi kan også på forespørsel gi en prisantydning for hele oppdraget.

VEILEDENDE PRISER

For testament, samboeravtale og ektepakt omfatter priset ett innledende møte, vår utarbeidelse av dokumentet samt ett etterfølgende møte hvor dokumentet gjennomgås, underskrives og bevitnes her.

For deponering av testament tilkommer et gebyr. For tinglysning av ektepakt tilkommer tinglysningsgebyr.

Ved tinglysning av skjøte tilkommer utgifter til gebyr og dokumentavgift etter de til enhver tid gjeldende satser.

Nærmere informasjon om timepriser og gebyrer m.v. gis av advokaten.

bottom of page