ADVOKATENE

Espen B. Kolding

Telefon 64 85 88 99

Spesialitet: Familierett, arv/skifte, barnevern, fast eiendom og boligrett.

Lisbeth Bøhler

Telefon 64 85 88 92

Spesialitet: Familie-, arve- og skifterett. Barnevern. Fast eiendom.

Mariann Barlie

Telefon 64 85 88 93

Spesialitet: Arbeidsrett og entrepriserett. Arv, skifte og familiesaker, samt fast eiendoms rettsforhold.

Mirén K. Gundersen

Telefon 64 85 88 94

Spesialitet: Strafferett, bistandsadv. og forsvarer. Barnerett. Familierett.

 • Vi er et effektivt og løsningsorientert kontorfellesskap etablert i 1997.

 • Vi bistår både private og næringsdrivende/bedrifter.

 • Vi yter bistand i saker med fri rettshjelp.

 • Vårt kontor ligger midt i Ski sentrum.

 • Særlig erfaring: arbeidsrett, arv, barnevernsrett, bistandsadvokat for fornærmet, entrepriserett, erstatningsrett, familierett, fast eiendom, forsvarer, kontraktsrett, pengekravsrett og strafferett.

 • Vi bistår også på andre områder.

 • Omfattende erfaring med forhandlinger, mekling og prosedyre.

 • Vår målsetning er å gi effektiv advokatbistand av høy kvalitet med god og personlig oppfølging.

Alminnelig praksis, privatrett, strafferett, forretningsjuss, forhandlinger, mekling og prosedyre
 
 
 
 • Arbeidsrett

 • Arverett (generasjonsskifte)

 • Barnevernrett

 • Bistandsadvokat i straffesaker

 • Boligrett og husleierett

 • Entrepriserett

 • Erstatningsrett

 • Eiendomsmekling

 • Familierett og barnefordeling

 • Fast eiendoms rettsforhold

 • Forsikringsrett

 • Forsvarer i straffesaker

FAGOMRÅDER

 • Forvaltningsrett

 • Verge for personer med særskilte utfordringer

 • Kjøpsrett

 • Kontraktsrett

 • Pengekravsrett

 • Selskapsrett

 • Sivilprosess

 • Strafferett

 • Trygderett

Postadresse

Folloadvokatene

Postboks 533

1401 SKI

Torgveien 4

Oppgang A, 2. etg.

Inngang i gården (se bilde)

Besøksadresse

KONTAKT

64 85 88 90

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning