top of page
 • Vi er et effektivt og løsningsorientert kontorfellesskap etablert i 1997.

 • Vi bistår både private og næringsdrivende/bedrifter.

 • Vi yter bistand i saker med fri rettshjelp.

 • Vårt kontor ligger midt i Ski sentrum.

 • Særlig erfaring: arbeidsrett, arv, barnevernsrett, bistandsadvokat for fornærmet, entrepriserett, erstatningsrett, familierett, fast eiendom, forsvarer, kontraktsrett, pengekravsrett og strafferett.

 • Vi bistår også på andre områder.

 • Omfattende erfaring med forhandlinger, mekling og prosedyre.

 • Vår målsetning er å gi effektiv advokatbistand av høy kvalitet med god og personlig oppfølging.

 • Vi tilbyr gratis advokatvakt med inntil 20 minutters konsultasjon. Ansvarlige advokater for advokatvakt er:

  • Adv. Mariann Barlie, tlf: 64 85 88 90 / 924 13 534​

  • Adv. Mirén Kliland Gundersen, tlf: 64 85 88 90

practice_areas

FAGOMRÅDER

Alminnelig praksis, privatrett, strafferett, forretningsjuss, forhandlinger, mekling og prosedyre
 • Foreldretvister

 • Arbeidsrett

 • Arverett (generasjonsskifte, fremtidsfullmakt, testament)

 • Bistand til ofre i straffesaker (bistandsadvokat)

 • Boligrett og husleierett

 • Entrepriserett

 • Erstatningsrett

 • Familierett og barnefordeling (foreldreansvar, fast bosted, samvær)

Advokatmekling

 • Eiendomsrett

 • Forsikringsrett

 • Forsvarer i straffesaker

 • Forvaltningsrett

 • Vergemål

 • Kjøpsrett

 • Kontraktsrett

ADVOKATENE

Mirén K. Gundersen

Telefon 936 67 521

Spesialitet: Strafferett, bistandsadv. og forsvarer. Barnerett. Familierett.

christin.jpg
Christin Ulfsryggen

Telefon 455 02 292

Spesialitet: Arvrett, arbeidsrett, trygd, familie- og barnerett  

Lisbeth Bøhler

Telefon 920 62 444

Spesialitet: Familie-, arve- og skifterett. Barnevern. Fast eiendom.

Mariann Barlie

Telefon 924 13 534

Spesialitet: Arbeidsrett og entrepriserett. Arv, skifte og familiesaker, samt fast eiendoms rettsforhold.

our_vision
contact
bottom of page